Grund Handicaps | Inh. Andreas Grund | Im Gewerbegebiet 26 | 93458 Eschlkam | Tel. 09948/955518 | info@grund-handicaps.de

Vítejte na stránkách Grund Handicap

Uprostøed života:
Aktivní a mobilní, jak v práci, ve všední den, pøi volnoèasových aktivitách.
 
Naše firma se specializuje na pøestavby kol a motocyklù pro zdravotnì postižené.
 
Víme, že v dnešní dobì není jednoduché žít s invaliditou, ale je možné vhodnými pomùckami život zkvalitnit.
Pøesnì toto je základem naší myšlenky pro vznik“ Grund Handicaps“.
Na této stránce Vám rádi pøedstavíme naší filozofii.
Jsme otevøeni vašim individuálním požadavkùm a rádi pøijmeme novou výzvu.
 
Váš Grund Handicaps tým


 


Tady pokračovat
nahoru...